JONG Gouda

JONG Gouda, onderdeel van Stichting Jongerenwerk.nl, is vanaf januari 2014 stedelijk actief met wijkgericht jongerenwerk in Gouda.
Het jongerenwerk is richt zich met name op jongeren die zich nadrukkelijk manifesteren in de openbare ruimte en vindt dus voor een belangrijk deel plaats op straat.

Jongeren worden gezien als onderdeel van hun leefomgeving, niet als separate doelgroep. Zij maken tenslotte deel uit van de leefomgeving en hun ontwikkeling vindt ook plaats in interactie met die omgeving.
De leefomgeving bestaat uit verschillende vindplaatsen: school of werkplek, buurt, plaatsen waar jongeren hun vrije tijd doorbrengen enz.
Belangrijk uitgangspunt in de werkwijze van JONG Gouda is, dat er sprake is of gewerkt wordt aan sociale verbondenheid.

Jong Gouda stelt in haar handelen de ondersteuning van jongeren in hun ontwikkelingsproces centraal op basis van een professioneel pedagogisch achtergrond.