Werkt! (direct werk, direct geld)

WERKT! is een Thuishaven, en wel een bijzondere. WERKT! richt zich op jongeren die dak- en thuisloos zijn (geweest) of in een dergelijke situatie terecht dreigen te komen. WERKT! is een werkwijze die zich richt op jongeren die moeilijk terecht kunnen bij andere organisaties, zoals zorgmijders, jongeren uit het grijze circuit en jongeren die een aversie hebben tegen (hulpverlenende) organisaties. WERKT! werkt.

WERKT! richt zich op jongeren tussen de 18 en 26 jaar die min of meer buiten de systeemwereld verblijven en staat open voor jongeren die dak- en/of thuisloos zijn (geweest) of dreigen te worden. Het niet beschikken over inkomsten, problematisch alcohol- en drugsgebruik, een afgebroken opleiding, problematische schulden, psychiatrische problemen; dit alles zijn geen redenen om niet te kunnen deelnemen aan het traject.
WERKT! is een bedrijf. Het produceert producten en verleent diensten gebaseerd op de talenten van de deelnemende jongeren. De klant accepteert dat de doorlooptijd langer kan zijn dan gebruikelijk en betaalt een gematigde prijs. De jongeren werken in loondienst op basis van een nuluren-contract. Voor ieder uur dat zij werken ontvangen zij een vergoeding ter hoogte van het minimumloon. Zij worden maandelijks uitbetaald en er bestaat de mogelijkheid om wekelijks een bepekt bedrag contant te krijgen. Het niet komen opdagen op het werk leidt niet tot sancties, wèl tot het verlies van loon.