JIP Rotterdam

Het Jongeren Informatie Punt (JIP) van de stichting JONG geeft informatie, advies en hulp- én dienstverlening aan jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Het doel is laagdrempelige hulp bij alle denkbare vragen die jongeren hebben. Scholing, werken, drugs, geld, huisvesting, rechten en plichten, seksualiteit en vrije tijd; voor elke vraag is er een deskundig antwoord van de JIP-medewerkers. De hulp is gratis en anoniem. Het doel is voorkomen dat jongeren vastlopen en/of dat de problemen zich voor hen opstapelen. Wel geldt er dat jongeren zelf beslissen over de te ondernemen stappen.