Stichting JONG

Wij, Stichting Jong, zijn partner in een Europees Erasmus+ project dat zich richt op de rol die het jongerenwerk speelt of kan spelen in de preventie van radicalisering en extremisme (in welke vorm dan ook) en geweld onder jongeren. De naam van het project is Providing Perspectives and Preventing Violence.

In dit samenwerkingsproject werken organisaties uit 6 verschillende landen samen (voor een overzicht zie de vragenlijst).

Met dit project willen we aantonen dat professioneel jongerenwerk een cruciale rol speelt in het ondersteunen van jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid, waarin hun zoektocht naar eigen identiteit en een succesvolle maatschappelijke participatie belangrijke ontwikkeldoelen zijn. Hierdoor kan jongerenwerk bij uitstek ingezet worden ter preventie van het ontstaan van extremisme en geweld onder jongeren.

In dit project willen we voorbeelden van “good practices” uit de verschillende betrokken landen verzamelen maar ook de behoeften en wensen van jongerenwerkers in kaart brengen die zij hebben om hun jongeren op dit punt nog gerichter ondersteuning te kunnen bieden.

Voor dit laatste hebben we een vragenlijst ontwikkeld die we in 10 landen uit zetten onder professionele jongerenwerkers. Met de uitkomsten willen we onder meer bestaande methodieken waar nodig verbeteren, in landen waar dat aan de orde is nieuw trainingsmateriaal ontwikkelen en nationale ervaringen een Europees platform bieden.

Jouw inbreng is voor ons van groot belang. Je kan dit project ondersteunen door bijgaande vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 20 minuten. Vanzelfsprekend zijn je antwoorden anoniem en worden vertrouwelijk behandeld.

De vragenlijst vindt je op de volgende link:
https://www.soscisurvey.de/PPPV

De uitvoering van het onderzoek is in handen van de Universiteit van Krems in Oostenrijk.

Voor vragen over het project of over het onderzoek kan je contact opnemen met Dick Smit van Stichting Jong, 010-4365730 of via mail: dicksmit@jongerenwerk.nl

 

 


Stichting Jong Rotterdam is een organisatie gespecialiseerd in jongerenwerk. Jongerenwerk wordt uitgevoerd door gekwalificeerde jongerenwerkers. Een jongerenwerker is een pedagoog in een vrijetijds-situatie. Een jongerenwerker levert een niet-formeel leerproces.

De stichting ontvangt veel vragen vanuit Rotterdam, de omliggende gemeenten en uit de rest van het land, over het werken met jongeren. Supervisie en coaching, consultatie, projectontwikkeling en –begeleiding, beleidsadvisering en trainingen, conferenties, cursussen en studiedagen. JONG Rotterdam kan u bij al deze vragen professionele ondersteuning bieden. Wij werken met een kleine kern vaste medewerkers en een groot netwerk freelancers, zodat wij voor elke vraag het juiste team kunnen samenstellen.

Wie interesse heeft in onze ondersteunende diensten kan zich wenden tot de stichting voor een vrijblijvend gesprek. Blijkt dat JONG Rotterdam iets voor u kan betekenen, dan sturen wij u zo snel mogelijk een offerte. Deze offertes kenmerken zich door een nauwkeurig en concreet aanbod met heldere condities en duidelijk inzicht in de kosten. Kortom, alles wat u nodig heeft om te beslissen of u van onze diensten gebruik wilt maken.

JONG Rotterdam heeft een breed aanbod van trainingen en cursussen. De cursus jongereninformatie en JIMMY zijn hier voorbeelden van.

U kunt contact opnemen met Dick Smit, 010 – 436 57 30 of contact@jongerenwerk.nl.

In sommige gevallen houden wij gegevens van onze bezoekers bij om ons werk nog beter te kunnen doen. Om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen kent JONG Rotterdam een privacy- reglement. Personen die zich onjuist behandelt voelen door medewerkers van JONG Rotterdam kunnen hierover een klacht indienen. JONG Rotterdam kent hiervoor een klachten-procedure en een klachten-reglement.
Externe-klachtenprocedure-20160722